‘In het oor projecteert de hele mens’
Paul Nogier

Wat is auriculotherapie?
Auriculotherapie is een vorm van ooracupunctuur, welke door de Franse arts Paul Nogier (1908-1996) werd ontdekt, bestudeert en verfijnd voor toepassing in de westerse wereld.

De oorschelp, waarop alle onderdelen van het lichaam zijn geprojecteerd, wordt hierbij gebruikt om zowel lichamelijke als psychische klachten te behandelen.

Wanneer toepassen?
Auriculotherapie kan bij velerlei klachten ingezet worden. Bekend zijn met name de ondersteuning bij het stoppen met roken of bij het afvallen. Echter, ook bij andere klachten zoals pijnklachten van het bewegingsapparaat, spanningshoofdpijn, stress, depresieve gevoelens, menstruatieklachten, hormonale klachten, obstipatie, stoornissen in de functie van de organen, allergieën en slaapstoornissen kan auriculotherapie u ondersteuning geven. 

Hoe gaat het in z’n werk?
Door het uitvragen van uw klachten en onderzoek met puntenzoekers aan uw oorschelp, kan worden bepaalt welke punten behandeld moeten worden. De behandeling kan bestaan uit plaatsing van zeer dunne acupunctuurnaalden, die ca. 20 tot 45 minuten blijven zitten en er dan weer uitgehaald worden, door verblijfsnaaldjes die er vanzelf weer een keer uitvallen of door zaadjes die op de plaats worden geplakt. 

Zijn er bijwerkingen?
Direct na de behandeling kunt u zich wat slaperig en/of loom voelen. Uw lichaam is dan bezig de acupunctuurprikkels te verwerken en eventuele stagnaties op te lossen. Houd hier rekening mee in verband met uw terugreis naar huis.

Ook komt het wel eens voor, dat men een van toename van de klachten ervaart. Dit effect is slechts tijdelijk en duidt op het in werking treden van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dit komt vaker voor bij een herstelproces. Wanneer het lichaam herstelwerk uitvoert, wordt dit nogal eens als onprettig ervaren. 

Wanneer niet?
Hoewel veel klachten met succes behandeld kunnen worden met auriculotherapie, zijn er situaties waarbij ik de therapie niet toepas, t.w. bij:

  • Ernstige verzwakking en of vermoeidheid
  • Bepaalde neurologische aandoeningen, waarbij sprake is van schade aan het zenuwweefsel
  • Ontstekingsverschijnselen van de oorschelp
  • Ernstige bloedarmoede
  • Kwaadaardige aandoeningen
  • Zwangerschap
  • Jonge kinderen

Vermijdt ca. 2 à 3 uur voor en na de behandeling lichamelijke inspanning als sporten en lichamelijk belastende situaties als sauna.